Алматы Бірыңғай қалалық телемедициналық Call-орталық - 8 727 300 505 Ұялы байланыс операторлары үшін бірыңғай нөмір - 1312

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын бекіту туралы

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021660#z177

Қазақстан Республикасында стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қабылдау бөлімшелерінде шұғыл медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100022493